» متن آهنگ پروانه جدید اشوان

متن آهنگ پروانه جدید اشوان

قسمت نبودش مال هم باشیم بچرخم دور چشمات عین پروانه 

من تنها کسی بودم که ضربه خوردم و هنوز تموم کارام عین حرفامه

قسمت نبود شبیه رویامون با هم پیر بشیم اما هنوزم اسم من روته

نذار کسی بفهمه ما دوتا چقدر سرد شدیم خب این به من و تو مربوطه


کجاییا قرار نبودش این جداییا من و تو آخر این بازی دوتا بازنده ایم یه ذره کوتا بیا 

کجاییا قرار نبودش این جداییا من و تو آخر این بازی دوتا بازنده ایم یه ذره کوتا بیا

دلتو دست کی دادی اگه من نباشم شادی بعد از این دیگه آزادی برو 

دلتو دست کی میدی مگه از من چی دیدی نگو از چی ترسیدی برو


کجاییا قرار نبودش این جداییا من و تو آخر این بازی دوتا بازنده ایم یه ذره کوتا بیا 

کجاییا قرار نبودش این جداییا من و تو آخر این بازی دوتا بازنده ایم یه ذره کوتا بیا


کجاییا

کجاییا

کجاییا

کجاییادلتو دست کی دادی اگه من نباشم شادی بعد از این دیگه آزادی برو 

دلتو دست کی میدی مگه از من چی دیدی نگو از چی ترسیدی برو


ارم بلاگ


فرم ارسال نظر

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله